+38 096 264 0025 Зв'язатися з нами:
Русский  /  Українська

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Наведений нижче текст є офіційною публічною пропозицією, (відповідно до статей 633, 641 Громадянського кодексу України) укласти Публічний договір купівлі-продажу Товарів, розміщених на сайті https://lilov.com.ua (далі по тексту – Договір). Покупець приймає (акцептує) умови цієї пропозиції (оферти) у момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку "Зробити замовлення" на Сайті https://lilov.com.ua, що означає підтвердження Покупця про ознайомлення з текстом справжнього Договору та згоду з його умовами. Наявність будь-яких заперечень Покупця про надання таким чином свого згоди звільняє продавця від будь-якої відповідальності за невиконання умов цієї пропозиції та надає Продавцю право скасувати замовлення в односторонньому порядку. Перед здійсненням покупки Товарів на сайті https://lilov.com.ua уважно прочитайте цю Оферту.

 1. 1. Визначення понять
  1. 1.1. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЛІЛОВ ПРОФЕСІОНЕЛЬ", ЄДРПОУ 37413227, № свідоцтва 200027966 адреса: 01004, Київ Україна, Велика Васильківська, будинок № 28. Товари якого розміщені на сайті https://lilov.com.ua
  2. 1.2. Покупець – будь-яка фізична/юридична особа, яка прийняла в повному обсязі та без винятків умови цього Договору у встановленому Договором порядку.
  3. 1.3. Сторони – Продавець та Покупець.
  4. 1.4. Сайт – сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера та програмних модулів, об'єднаних системою управління, розташованих у мережі Інтернет за адресою: https://lilov.com.ua та призначений для надання інформації та оформлення замовлення Покупця на підставі цього Договору.
  5. 1.5. Товар – опублікований на сайті https://lilov.com.ua перелік товарів, за якими вказується ціна, назва, опис. Також товар може супроводжуватись його зображенням.
  6. 1.6. Представник Покупця – фізична особа, яка пред'явить роздруковане замовлення чи інше документ, що підтверджує укладання Договору купівлі-продажу з Покупцем.
  7. 1.7. Перевізник – юридична чи фізична особа-підприємець, яка прийняла на себе за Договором зобов'язання щодо доставці Товару до пункту призначення, вказаного Покупцем.
 2. 2. Предмет договору
  1. 2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати до власність товар Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість.
  2. 2.2. Покупець гарантує Продавцю, що має необхідну дієздатність, а також всі права та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання Договору відповідно до його умов.
 3. 3. Порядок оформлення замовлень, ціноутворення, обмін
  1. 3.1. Покупець може оформити замовлення самостійно, шляхом натискання кнопки “Зробити замовлення” або телефону, вказаному в розділ "Контакти". Після оформлення замовлення Покупцеві буде надіслано повідомлення про підтвердження замовлення на вказані при оформленні замовлення контакти та наявність товару або про передбачувану дату надходження товару у разі його відсутності.
  2. 3.2. У разі відсутності товару, вказаного на Сайті, внаслідок технічних неполадок, а також іншим причинам, не залежним від Продавця, зазначене замовлення анулюється повністю або частково, а Покупець інформується шляхом напряму йому повідомлення.
  3. 3.3. При оформленні замовлення на Сайті Покупець зобов'язаний надати про себе таку інформацію:
   1. 1. Ім'я, прізвище.
   2. 2. Адреса електронної пошти.
   3. 3. Адреса доставки товару.
   4. 4. Контактний номер телефону.
   5. 5. Іншу потрібну інформацію.
  4. 3.4. Покупець відповідає за достовірність наданої при оформленні замовлення інформації. В разі наявності помилок та/або надання неповних даних Продавець повністю звільняється від відповідальності за неналежне виконання замовлення.
  5. 3.5. Після оформлення замовлення представник Продавця надсилає повідомлення на контактний e-mail Покупця з підтвердженням прийняття замовлення. Отримання e-mail-повідомлення Покупцем є підтвердженням прийняття замовлення. В надалі представник Продавця може зв'язатися з Покупцем (телефоном або через електронну пошту) для уточнення інформації про умови замовлення та доставки.
  6. 3.6. Ціна Товару на сторінках Сайту вказується у гривнях за одиницю товару та є інформаційною.
  7. 3.7. Вказана на сайті ціна товару може бути змінена продавцем в односторонньому порядку. Ціна на замовлений Товар не може бути змінена після підтвердження прийняття замовлення у порядку, передбаченому пунктом 3.5. цього Договору.
  8. 3.8. Оплата за Товар здійснюється за безготівковим розрахунком на поточний рахунок.
  9. 3.9. Покупець погоджується з тим, що придбаний ним Товар не підлягає обміну та поверненню згідно Постановою Кабінет Міністрів України від 19 березня 1994 року №172.
  10. 3.10. Приймаючи умови цього Договору, Покупець підтверджує свою поінформованість в тому, що обміну чи поверненню підлягає лише новий товар, кякий не був у вживанні і не має слідів використання: подряпин, сколів, потертостей, повинні бути збережені: повний комплект товару, цілісність і всі компоненти упаковки, ярлики, заводське маркування та Покупець має оригінал документа, що підтверджує факт покупки відповідного Товару. Порушення будь-якого із цих пунктів залишає за Продавцем право відмовити Покупцю в обміні чи поверненні товару.
 4. 4. Доставка товарів
  1. 4.1. Порядок та умови доставки замовлених Товарів узгоджуються Покупцем із Продавцем або представником продавця.
  2. 4.2. Дзалишка Товару, який був замовлений та куплений у Продавця, здійснюється Продавцем або третім обличчям (перевізником). При здійсненні доставки Товару Товар передається безпосередньо Покупцю або представнику Покупця.
  3. 4.3. Для виконання зобов'язань за цим Договором Продавець має право залучати третіх осіб (юридичних та/або фізичних осіб-підприємців) за договором комісії, перевезення тощо.
  4. 4.4. Вартість доставки Товарів в рамках кожного замовлення розраховується виходячи із ваги всіх замовлених Товарів, адреси доставки, тарифів на доставку та оплачується Покупцем.
  5. 4.5. Перехід ризиків та права власності на Товар від Продавця до Покупця відбувається в момент приймання-передачі товару.
 5. 5. Відповідальність сторін
  1. 5.1. Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
  2. 5.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання ним Товару, замовленого на сайті.
  3. 5.3.Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по справжньому Договору на час дії обставин непереборної сили.
  4. 5.4. Усі суперечки, що виникають під час виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. В у разі неможливості їх усунення, Сторони мають право звернутися за захистом своїх прав та інтересів у судовий порядок.
 6. 6. Політика конфіденційності та персональні дані
  1. 6.1. Дані, що надаються Покупцем, є конфіденційними. Продавець використовує інформацію про Покупці з метою виконання Замовлень Покупця.
  2. 6.2. Під даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або опосередковано до певного Покупця. Це може бути: ім'я, прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, ip-адреса, дані про використовуваних Покупцем пристрої (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою), повідомлення (інформація, яка міститься в листуванні між Покупцем і Продавцем), інша комунікаційна інформація, яка бажанню Покупця, надається їм за допомогою реєстраційної форми, або інформація, отримана при усній комунікації Покупця та Продавця.
  3. 6.3. Розпорядником даних є Продавець - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "ЛІЛОВ ПРОФЕСІОНЕЛЬ", ЄДРПОУ 37413227, № свідоцтва 200027966 адреса: 01004, Київ Україна, Велика Васильківська, будинок №28
  4. 6.4. Під обробкою Даних розуміється будь-яку дію з Даними у тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Продавцем.
  5. 6.5. Заповнюючи реєстраційну форму на Сайті, Покупець добровільно дає згоду на збирання та обробку своїх персональних даних Продавцем з метою: дані, які надає Покупець, будуть використовуватися для обробки Замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про Замовлення, відправлення телекомунікаційними коштами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-який іншої інформації про діяльність Сайту, в інших комерційних цілях.
  6. 6.6. Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштовий адресу, e-mail Покупця, а також надсилати sms-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний номер, якщо це необхідно для виконання замовлення Покупця. Продавець має право здійснювати запис телефонних дзвінків із Покупцем з метою покращення якості обслуговування останнього, на що Покупець дає свою беззастережну згоду.
  7. 6.7. Користувач не має права використовувати Сайт, якщо він не погоджується з умовами цього Договору, у тому числі з умовами політики конфіденційності.
  8. 6.8. Продавець також може обробляти дані за допомогою наступних технологій:
   1. 6.8.1. файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, що пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку та/або під час перегляду рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп'ютері користувача та/або в його мобільному пристрої);
   2. 6.8.2. пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дозволяють відстежити, як часто Покупець використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Покупця та надання сервісів, наприклад зберігання даних у кошику між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Сайту, ініційованих Покупцем.
  9. 6.9. Продавець при обробці даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, у тому числі зміни, видалення, надання, розповсюдження та інших неправомірних дій.
 7. 7.Термін дії договору
  1. 7.1.Договір починає діяти з моменту прийняття Покупцем умов цієї пропозиції (оферти) шляхом натискання на кнопку "Зробити замовлення" на сайті.
  2. 7.2. Договір діє до виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
  3. 7.3. Сторони можуть достроково розірвати цей Договір за взаємною згодою відповідно до чинним законодавством.
 8. 8. Інші умови
  1. 8.1. Продовець має право в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору без попереднього повідомлення про це Покупця. Нова редакція Договору набирає чинності з моменту її опублікування на Сайті. В випадку, якщо Покупець не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Сайтом.
  2. 8.2. Всі інформаційні матеріали, надані на Сайті, носять довідковий характер і не можуть повною мірою передати інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи колір, розмір, форму та інше. В разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей, характеристик Товару та іншого, Покупець має можливість перед оформленням замовлення звернутися до Продавця за телефонами, вказаними на Сайті, для з'ясування повної інформації про товар.
Із задоволенням надамо вам пораду!
Виникли питання?

Залиште Ваші контактні дані та наші фахівці зв'яжуться з Вами.